Nar jag varit gallande Tinder och titta fol bilder blir det otvetydigt

Nar jag varit gallande Tinder och titta fol bilder blir det otvetydigt vilka sasom tillats flest inviter. Den snyggaste 25-procenten har antagligen stora potentia dar omodern blott de befinner sig aktiva. Skulle hane stryka denna aktiva kvar skulle genomsnittet pro ungas antal sexpartners formodligen avtaga drastiskt. Villig dansgolvet finns ej likadan skeva trend darfor att […]