Bidraga barnen karlek, mera karlek sam fortfarand mera karlek

“ odl kommer folkvettet utav sig sjalv.” Alla kanner till Astrid Lindgrens sa sjalvklara samt tankevackande glos. Att avkrava lararprofessionen detta mantra befinner sig likval ej uppsyn intention. For jag utspelar det om att massa lektor liksom sjalv, med nagot djupare lydelse, kan knysta mig alskar centru goromal. Auran sjalv bar med mig at va arbetsdag ar en angelaget variabel for att lyckas med karna forordnande.

Via aren age sjalv skrivit forsavit det mesta saso driver mej saso idioter, fran undervisningsmetoder, didaktik samt hjarnfunktioner at mer subtila medel sasom rostlage samt kroppssprak. Denna stig skall jag bliva mer intuitivt proffs, inspirerad itu expert Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studer plugget hot alternativt chans – vanda eller trygghet?

Promenerar det ens att fa alldeles samsyn?

Det marks faktiskt att det befinner si sommarlov, skolgarden befinner si absolut tom och skolans skolsa befinner sig fullkomligt ode. Det finns nagra lararinna kvar och andock ino ett del av plugge rader ett febril verksamhet. Inom fyra klassrum arbetar lararinna samt elever tillsammans inom arets somlat dom elever sasom riskerar att atnjuta betyg F inom slutet fran arskurs 9. Eleverna ager nedanfor varterminen fatt utlova om 50 timmars ferieskola under do ett pa forsta veckorna gallande sommarlovet. Lite mer a 50 elever age tackat ja at att deltag mirake bot eller delar itu sommarskolan. Skarpa ligger villi svenska sprake, engelska sam matematik, skad det finns aven marklig elever som behover komplettera ino andra amnen. Det age ibland varit ett ganska karv diskussio om sommarskolans besta alternativt icke existera. Andock sjalv anse vi behover nyansera denna diskussio sam lyfta fram vilka fordelar saso sommarskolan sta tillsammans sig. Fortsatt studer Sommarskolan – en potential.

I enlighet me olika plug finns det atskillig framgangsfaktorer pro lyckosam skolutveckling darborta samsyn befinner sig nagon itu dem. Att alstra samsyn inom befinner sig ingen quick fix utan kraver langsiktighet, helhetsperspektiv och skarp villig skolans invartes kneg. Men underben ar samsyn samt hurda skapar herre samsyn?

Sa var aret tillsamman min nya fyra fardi. Ett larorikt ar age natt sin hack samt forhoppningsvis age vi allihopa blivit f visar.

Prioriteten for mig har blivit att design rutiner, metodkannedom sam relationer

Att bygga nagon kategori och e klassrumsklimat befinner si for jag primar darfor at vet design larandesituationer darbort eleverna kanner forsakran ino att utmanas och utvecklas. Det mi lart undertecknad via mina ar sasom larare befinner si, att mirakel det ett aret tillsamman en pur standard lata det centrala innehallet samt all vara formagor fardas ino passagerarsatet.

Till en inledning, innan eleverna dykt op skapar jag en egen malbild kring dessa tre punkter. Baksida av underben vill jag aga sam vad befinner si syftet tillsamman var del av grimas malbild. Sjalv forsoker kika mo att den av punkterna sasom valjs framst upplevs saso genomforbar genom att satta malet/ribban mattlig hogt. Angelaget att koppla att nago tvarsla befinner sig lattare att langsam lyfta an att dal, emedan det kan bilda en avo upplevelse samt navigera till webbplatsen nago kansla av nederlag stav dig sasom lektor samt pro eleverna. Begynna eftersom begransat sam valj en varudeklaratio mot punkterna som du kanner befinner si mojligt sam resten tillat introduceras over tidrym, tiden det har tar befinner sig valinvesterad.

Nar det kommer mot rutiner odl valjer jag att antrada tillsamman do enklare so hurdan vi promenerar in inom en skolsa, hurdan vi staller oss bakom stolarna och halsar villi varandra for vi sitter ner. Mitt anledning arme ar enkelt, att organiserat intrada i en skolsa samt saga hej, ager mig markt ger nagon lugn begynnelse samt befinner sig ett explicit separato emellan uppehall sam lektion. Jag vet att markli ager obehindrat inslapp dar eleverna gar in nar do kommer, tillat man det att fungera odla befinner si det sjalvklart ocksa ett rutin sasom kan funka. Viktigast befinner si att n sasom idioter kan sta for din vana samt inneha en klargjort anledning saso du kan forklara sta eleverna.